Vi vill bli jour- eller familjehem

Vi söker familje- och jourhem där barnet eller ungdomen i lugn och ro kan bygga upp sina relationer till en trygg vuxenvärld. Vill ni bli familje- eller jourhem? Fyll i formuläret nedan och skicka det till oss. Gå till formuläret

Att vara jour- eller familjehem

Att vara familjehem är intressant, utmanande och framförallt belönande! Det handlar om öppna dörrarna till sitt hem, sin familj, sin vardag och erbjuda trygghet, riktlinjer och regler och framförallt mycket glädje och hjärta samt en önskan att dela med sig av sitt liv.

Detta innebär givetvis en stor utmaning och förutsätter med en tydlig ambition att lyckas. Denna ambition måste delas av samtliga medlemmar i familjen och en samsyn om vad uppdraget omfattar är av stor vikt. Det är givetvis så att alla påverkas av att en ny individ flyttar in och blir en del av familjen. OBS att även en ensamstående person kan vara jour- eller familjehem.

För att klara en placering krävs att man har lite extra av allt; av utrymme, av tid och av förmåga! Våra krav på er för att påbörja en familjehemsutredning är bland andra:

  • Att ni är 25 år eller äldre

  • Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder, kronofogdens register och sociala registret de senaste fem åren

  • Att det finns ett ledigt sovrum som kan erbjudas det placerade barnet, utan att någon i familjen gör avkall på sitt sovrum. Observera att gemensamma utrymmen inte räknas som sovrum.

  • Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt. Boendet är fullt möblerat och ombonat.

  • Att ni är fullt friska och arbetsföra

  • Att ni har stabil inkomst och försörjning

  • Att minst en av er har tid för möten med socialtjänst och oss familjehemskonsulenter

  • Att ni inte har några större kommande förändringar i livet, såsom flytt, längre resor, nya studier, graviditet eller dylikt

  • Att ni behärskar det svenska språket

Svenska Familjehem stödjer, handleder och utbildar

Som familjehem får ni Svenska Familjehems grundutbildning för familjehem. Syftet är att göra placeringen så bra som möjligt för den placerade och för familjehemmet. Våra konsulenter finns alltid när till hands för fortlöpande handledning och utbildning till familjen under placeringens gång. Er familjehemskonsulent besöker er löpande, ni har ett nära samarbete i allt som rör den placerade, t ex genomförandeplaner och myndighetskontakter. Till er hjälp har ni dygnet-runt-stöd per telefon i vilken fråga det än kan vara. Svenska Familjehems arbets- och förhållningssätt visavi våra familjehem är att vara tillgängliga, bistå med stöd, hjälp, idéer och motivation!

OBS! Är ni en Behandlingsfamilj, eller vill bli? Det är ett svårare uppdrag men med mer stöd och ersättning. Läs mer och kontakta Katarina Andersson direkt i vårt systerföretag Svenska Behandlingsfamiljer www.svenskabehandlingsfamiljer.se.

Vill ni bli jour- eller familjehem? Svara på nedanstående frågor. Vi återkommer till er inom det snaraste, tack för ert intresse.