Familjehem

Familjehem sökes, utbildas och handleds av oss

Svenska Familjehem erbjuder konsulentstödda familjehem med olika bakgrund och ursprung för att kunna matcha varje individs unika behov. Barn och ungdomar som flyttar till familjehem gör det för att de befinner sig i en otrygg och instabil situation. Våra professionella och erfarna konsulenter och handledare ger  fortlöpande rådgivning och stöd dygnet runt. Svenska Familjehem har stor erfarenhet av ensamkommande flyktingbarn.

Teori och metod 

Svenska Familjehems verksamhet bygger på ett psykodynamiskt synsätt samt modern utvecklings- och anknytningsteori där barns och ungdomars första tid i livet har stor betydelse för hur barnet/ungdomens tillvaro formas. Svenska Familjehems personal och konsulenter utgår från beprövad praxis och evidensbaserade metoder såsom KBT, MI och BBIC. Vårt övergripande perspektiv är systemteoretiskt med betoning på relationer och sammanhang. Det är viktigt att förstå den placerade utifrån sin historia inklusive de sammanhang de är en del av och kommer ifrån. Något som i sin tur ska integreras i det nya för att på bästa sätt finna vägar framåt.

Utbildning och handledning

Familjehemmen får ta del av vår grundutbildning, som anpassas efter situation och behov, för att kunna erbjuda barn och ungdomar en god omvårdnad. Vidare får våra familjer handledning med utbildad handledare i grupp en gång i månaden. Familjehemmen får även besök av Svenska Familjehems konsulenter en gång i veckan vid ny placering och där efter vid behov men minst en gång var tredje vecka. Besöken har som syfte att ge familjehemmen stöd genom samtal och se hur samarbetet mellan familjehemmet och den unge fungerar. För stöd och rådgivning finns även våra konsulenter tillgängliga på telefon dygnets alla timmar.

Här kontaktar ni oss för att bli familjehem.