Nyheter

NYHET 240201: Ny personal Lund
Käthe Kempe är ny medarbetare på Svenska Familjehems kontor i Lund. Käthe som är utbildad Socionom och har mångårig erfarenhet av socialt arbeta från socialtjänst, skola och privata verksamheter ersätter Birgitta Johansson som gått vidare till annan verksamhet. 

NYHET 240201: Nytt ramavtal Stockholm Stad
Svenska Familjehem har återigen fått förnyat förtroende med Stockholm Stad avseende ramvtal för jourhem och förstärkt jourhem. Förstärkt jourhem är en ny kategori. Vi ser mycket fram emot erbjuda våra familjer inom de två kategorierna och ett fortsatt gott samarbete med Stockholm Stad.

NYHET 231215: Gävle-Avesta och ny personal
Under december månad har SFH fått två nya konsulenter: Amanda Forsman och Therese Jonsson. Båda med gedigen utbildning och erfarenhet inom individ och familj. På Gävle-kontoret har några tidigare kollegor valt att gå vidare med nya utmaningar, varför vi flyttar kontoret till Avesta som är bättre geografiskt. 

NYHET 230510: Utbildning – Att handleda familjehem med Teo Keller
Svenska Familjehems personal från samtliga kontor i Sverige utbildades idag av Teo Keller i ämnet Att handleda familjehem. Utbildningen ägde rum i Herrljunga i anslutning till vårt lokala kontor.

NYHET 230509: Utbildning - Bemötande och trauma, ACE Studien med Malin Lindholm
Svenska Familjehems personal från samtliga kontor i Sverige utbildades idag av Malin Lindholm i ämnet Bemötande och trauma med fokus på ACE studien. Utbildningen ägde rum i Herrljunga i anslutning till vårt lokala kontor.

NYHET 230106: Förnyat förtroende Huddinge kommun
Svenska Familjehem har ånyo fått tilldelning för konsulentstödda jourhem för Huddinge Kommun. Under de senaste 8 åren har vi varit en leverantör till Huddinge. Svenska Familjehem ser fram emot det fortsatta samarbetet.

NYHET 230101: Systerföretaget Svenska Behandlingsfamiljer växer och utvecklas
Svenska Familjehems systerföretag Svenska Behandlingsfamiljer AB leds av VC Katarina Andersson och arbetar med ungdomar med svår och mångfasetterad psykosocial problematik i alla åldrar. Verksamheten växer och har nu ett flertal specialistresurser anställda. Resurser som vid behov kan vara behjälpliga även i Svenska Familjehem.  www.svenskabehandlingsfamiljer.se

NYHET 230101: Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) certifierar Svenska Familjehem för 2023
Av de dryga 300 verksamheter som erhållit tillstånd från IVO avseende konsulenstödd familjehemsverksamhet är det endast 19 verksamheter som är Certifierade av RFF. 
RFF har till syfte att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården, medverka i samhällsdebatten, vara opinionsbildare samt vara ledande på information och nyheter avseende aktuell forskning och metoder för familjehemsvård. Medlemmarna ska följa RFF:s kvalitetskriterier. RFF är politiskt och religiöst obundet och bygger på en humanistisk människosyn. Läs mer om RFF på www.rff.se.

NYHET 221216: Nytt ramavtal med Mölndals kommun
Mölndals kommun har tecknat ramavtal med Svenska Familjehem avseende konsulentstödda jourhem, familjehem samt förstärkta familjehem. Avtalet sträcker sig till slutet på 2026. Svenska Familjehem ser fram emot assistera Mölndal med dessa tjänster från våra kontor i Västra Götaland.

NYHET 221001: Systerföretag – Svenska Behandlingsfamiljer
I bakgrund av det stora behovet av större insatser till barn och unga i familjehem har Svenska Familjehem fått ett systerföretag i Svenska Behandlingsfamiljer AB. VC är Katarina Andersson med extensiv erfarenhet inom området. Läs mer på www.svenskabehandlingsfamiljer.se .

NYHET 220920: Stabilitet i familjehemsplaceringar – utmaningar och möjligheter
Svenska Familjehem deltar i den av Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården (FSF) arrangerade konferensen Stabilitet i familjehemsplaceringar – utmaningar och möjligheter. Konferensen äger rum måndagen 17 oktober i Stadshuset Södertälje. Det är en heldagskonferens med fokus på varaktiga familjehemsplaceringar. Konferensen inleds med utdelning av FSF-priset. 

NYHET 220901: Nytt ramavtal med Göteborgs Stad, familjehem
Göteborgs Stad har tecknat nytt ramavtal med Svenska Familjehem rangordnade avseende familjehem och förstärkta familjehem. I samma upphandling har vi sedan juni avtal avseende jourhem. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Göteborg.

NYHET 220615: Nytt ramavtal med Örebro mfl kommuner
Örebro samt Arboga, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Kungsör, Köping, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Surahammars kommun har valt att teckna nytt ramavtal med Svenska Familjehem avseende jour- och familjehem samt skyddsplaceringar. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

NYHET 220601: Nytt ramavtal med Göteborgs Stad, jourhem
Göteborgs Stad har tecknat nytt ramavtal med Svenska Familjehem rangordnade som nr 1 avseende pris i jourhem. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Göteborg.

NYHET 220401: 10 år med Svenska Familjehem
2012 grundades Svenska Familjehem och nu 10 år senare arbetar vi i ramavtal med drygt 230 kommuner och 250 familjer i Sverige. Vår verksamhet syftar till att erbjuda Sveriges bästa pris på kvalitetssäkrade jour- och familjehem. Många nöjda kommuner sparar mycket pengar på att anlita Svenska Familjehem. Vi är medlemmar i och certifierade av Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård.

NYHET 211215: God Jul och tack för förnyat förtroende
Inför jul- och nyårshelgen vill vi påminna att våra familjer står redo dygnet runt att ta emot barn och unga som behöver en ny famn. Ring 0707 66 78 99, vi hjälper er dygnet runt alla dagar i veckan. Vi tackar för förnyat förtroende i ramavtal med kommunerna Uppsala, Upplands-Bro, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Väsby samt Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete åren som kommer.

NYHET 210930: Ökad satsning i Dalarna
Annika Sandberg har anslutit till vårt kontor i Borlänge där hon kommer att jobba tillsammans med Mariah Enochsson som jour- och familjehemskonsulent. Annika som är beteendevetare med inriktning psykologi har en mångårig bakgrund som socialsekreterare Barn och familj på Smedjebacken och Hedemora kommun, samt som operatör på Polisens kontaktcenter. Annika kommer närmast från en tjänst som SIP-koordinator i Västmanlands län, med anställning i Skinnskattebergs kommun. Vi önskar Annika varmt välkommen!

NYHET 210720: Ulf Karlsson ny Verksamhetschef
Ulf Karlsson är Verksamhetschef på Svenska Familjehem sedan 20:e juli. Bytet är formellt godkänt av IVO samma dag. Ulf har varit verksam på Svenska familjehem sedan 2018 som Konsulent och Biträdande VC sedan 2020 med speciellt ansvar för matchning och förfrågningar. Ulf är socionom med extensiv erfarenhet från ett flertal kommuner och även från privata företag som t ex SAS. Elisabeth, vår fd VC, har valt att gå vidare och bli ansvarig för en LSS-verksamhet på Humbla. Vi vill passa på att tacka Elisabeth för hennes tid hos oss och önskar henne all lycka med LSS-satsningen.

NYHET 210621: Förstärkning i Västra Götaland
Jessica Elofsson har i sommar anslutit till vårt team av duktiga konsulenter i Västra Götaland på kontoret i Billdal. Jessica som är Socionom med ett flertal vidareutbildningar som KBT, SIP och handledning, har en gedigen bakgrund som socialsekreterare i Kungsbacka och Göteborgs Stad samt senast som familjehemskonsulent på Humana individ och familj. Vi önskar Jessica varmt välkommen!

NYHET 210526: Nytt kontor i Borlänge
Nu vill vi göra ett ännu bättre jobb i Dalarna och öppnar kontor i Borlänge! Med Mariah Enochsson på plats i Borlänge kan vi fördjupa kontakten med Socialtjänsten och skaffa än fler bra familjer i regionen. För att lyckas med detta behövs mer personal och vi kommer inom kort att förstärka med en kollega till Mariah. Svenska Familjehems kontor i Borlänge ligger på Sveagatan 6.

NYHET 210316: Förstärkning i Dalarna
Svenska Familjehem förstärker närvaron i Dalarna med Mariah Enochsson som ny familjehemskonsulent. Mariah som är utbildad Socionom kommer närmast från Heby kommun där hon varit Enhetschef på Barn o ungdumsenheten, likväl så i Hedemora kommun. Dessförinnan var Mariah familjehemskonsulent i tre år på Landa familjehemsvård. Mariah kommer att tillhöra vårt Gävlekontor, men avsikten är att inom kort sätta upp ett kontor i Dalarna. På ledig tid tar Mariah gärna ett pass på hästryggen eller på gymmet. Vi hälsar Mariah välkommen!

NYHET 210223: Organisationen utvecklas vidare
I syfte att stärka organisationen administrativt och operativt har Svenska Familjehem rekryterat Ellinor Edenvik som Operativt ansvarig och Pia Tingvall som familjehemskonsulent i Stockholm. Ellinor Edenvik som är ekonom från Marknadsinstitutet och IHM Business School har en gedigen operativ bakgrund som bland annat eventansvarig på Stockholms Handelskammare, vd-assistent på Svensk Mjölk, samt från marknadsavdelningen Arla Foods. Ellinor kommer att jobba tätt ihop med Verksamhetschef Elisabeth Broström att utveckla verksamheten. Pia Tingvall är auktoriserad socionom och kommer närmast från KC familjehemsvård där hon arbetat som familjehemskonsulent. Innan dess har Pia arbetat på Uppsala kommun som familjehemssekreterare med inriktning på förstärkt stöd, på kriminalvården som frivårdsinspektör och handledare samt på Sigtuna och Umeå kommun som socialsekreterare.
Vi hälsar dem båda varmt välkomna!

NYHET 210111: Ny medarbetare i Göteborg
Carina Persson ansluter till vårt kontor i Göteborg, Billdal som jour- och familjehemskonsulent för att stärka vårt arbete i regionen. Carina har tidigare arbetat på Humana som familjehemskonsulent under åtta år. Innan dess har hon arbetat i Kristianstad, Partille och Göteborg som bland annat socialsekreterare, metodhandledare och 1:e socialsekreterare. Carina tog sin Socionomexamen år 1999 i Lund.

NYHET 201102: Nytt ramavtal med åtta nya kommuner i Södermanlands län
Svenska Familjehem har fått tilldelning för konsulentstödda familjehem barn/unga 0-20 år samt för vuxna 21 år och uppåt för kommunerna Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa och Vingåker. Det nya avtalet gäller för konsulentstödda jourhem, familjehem samt förstärkta familjehem för ålder 0-20 år. Avtalet löper fr o m 20-11-01 för två år med möjlig förlängning i ytterligare två år. Vi ser fram emot ett bra samarbete med dessa kommuner genom vårt fina nätverk av duktiga familjer i Södermanland!

NYHET 201030: Förnyat ramavtal Vallentuna Kommun
Svenska Familjehem har fått förnyat förtroende med tilldelning för konsulentstödda familjehem för Vallentuna Kommun. Svenska Familjehem är en av 7 antagna leverantörer tack vare vår höga kvalitet och attraktiva pris. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete!

NYHET 200922: Svenska Familjehem nyanställer
och öppnar nytt kontor i Göteborg
Fanny Thorén med gedigen erfarenhet som Familjehemskonsulent från Humana, i den privata sfären, samt från Malmö, Trelleborg och Kungsbacka kommuns socialtjänster har anslutit till Svenska Familjehem i Göteborg. Fanny är socionom sedan 2010 och har Nya Kälvesten, BBIC utbildning samt är utbildare i "Ett hem att växa i”.

I samband med att Fanny ansluter till Svenska Familjehem öppnar vi nytt kontor i Göteborg. Syftet med kontoret är att komma närmare familjer och socialtjänsterna i Göteborgs Stad med kranskommuner, alla högt värderade kunder. Kontoret är beläget i Billdal och kommer att samverka med kontoren i Herrljunga och Lund samt givetvis med våra andra fyra kontor i Sverige. Avsikten är att vi inom kort blir fyra familjehemskonsulenter på kontoret

NYHET 200901: Förnyat förtroende från Kommunförbundet Skåne
samt kommunerna Norberg och Avesta
Per den 1 september har Svenska Familjehem fått förnyat förtroende från Kommunförbundet Skåne omfattande 46 kommuner i Skåne, Kronoberg och Hallands län. Vi är mycket glada att vi är så högt rankande i upphandlingen och kan väl serva dessa  kommuner från vårt kontor i Lund och från vårt nya kontor i Göteborg - Billdal, som vi öppnar i oktober.

Vidare har vi erhållit tilldelning avseende jour- och familjehem med Avesta och Norberg. Två nya ramavtalskommuner. Våra konsulenter på kontoren i Gävle, Sollentuna  och Örebro har många bra familjer att erbjuda. Vi ser fram emot goda samarbeten med alla dessa 48 kommuner!

 

NYHET 200630: Skyddsplacering genom Svenska Familjehem
Svenska Familjehem har under våren utvecklat rutiner och genomgått utbildningar för att bli än bättra på att ta emot barn och unga med behov av skydd.Behoven ser olika ut från fall till fall. Svenska Familjehem genomför riskbedömning utifrån tillgänglig information där vi tillsammans med Socialtjänsten gör en plan för vidare åtgärder inom ramen för Svenska Familjehems skyddsprogram.

NYHET 200610: Förnyat förtroende i två upphandlingar Ekerö samt Sandviken mfl
Under våren har Svenska Familjehem fått förnyat förtroende i två upphandlingar. Det är Ekerö som tecknat nytt ramavtal i en egen upphandling avseende jour- och familjehem, samt Sandviken, Bollnäs, Hofors, Ovanåker och Söderhamns kommun som förnyat förtroendet i en separat upphandling avseende familjehem. Vi ser fram emot fortsatta samarbeten och är glada för förnyat förtroende.

NYHET 200424: Stockholm Stad tecknar nytt ramavtal med Svenska Familjehem
Stockholm Stad som är Sveriges i särklass största beställare av jourhem har tecknat nytt ramavtal med Svenska Familjehem. Avtalet gäller till 2022 med möjlighet att förlänga till år 2024. Svenska Familjehem blev rankad som nummer två i upphandlingen i konkurrens från ett 50 tal aktörer, något vi naturligtvis är stolta över. Vi ser fram emot fortsatt bra samarbete med Stockholm Stad.

Genom vår värdegrund Kvalitet, Trygghet och Engagemang samt marknaden lägsta dygnspriser arbetar vi vidare med målsättningen att bli den ledande fristående leverantören av konsulentstödda jour- och familjehem i Sverige!

NYHET 191213: Analystjänster
Michaela Malm på Svenska Familjehems Örebro-kontor är en av få personer i Sverige som är certifierad att analysera Nya Kärlvestenintervjun. Vid intresse av analys kontakta oss med ett mejl till [email protected]. Michaela är utbildad socionom, handledarutbildad på Ersta/Sköndal och har bred erfarenhet från socialtjänst samt privat konsulentstödd verksamhet.

NYHET 191115: Sundsvall mfl kommuner tecknar nytt ramavtal med Svenska Familjehem
Svenska Familjehem har fått förnyat förtroende från kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Örnsköldsvik avseende jourhem, familjehem och förstärkt familjehem. Avtalet gäller tre år med möjlighet till förlängning. Vi ser mycket fram emot detta fortsatta samarbete!

NYHET 191101: Förnyat förtroende Borås, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn
Svenska Familjehem har fått förnyad tilldelning för ramavtal med Borås, Svenljunga, Tranemo samt Ulricehamn. Avtalet omfattar jourhem, familjehem samt förstärkt familjehem för vuxna och varar till mitten på 2021 med möjlighet till förlängning.

Vi är mycket nöjda med att få möjlighet att fortsätta arbeta med dessa kommuner från vårt kontor i Herrljunga/Göteborg. Vi har ett stort antal erfarna familjer i området som är utredda och utbildade att ta emot behövande barn, unga och vuxna i sina hem. Svenska Familjehem erbjuder som alltid bland Sveriges lägsta dygnspriser.

NYHET 190923: Förnyat ramavtal Nacka och Tyresö kommun
Svenska Familjehem har förnyat och signerat det nya ramavtalet med Nacka och Tyresö för konsulentstödda jourhem och förstärkta jourhem. Det nya avtalet gäller för konsulentstödda jourhem samt förstärkta jourhem för ålder 0-20 år. Vi kommer att serva Nacka och Tyresö kommun med fyra konsulenter från vårt kontor i Farsta. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Nacka och Tyresö.

NYHET 190902: Verksamheten i Gävleborg, Dalarna och Uppsala län växer
Verksamheten växer och vi har anställt Annie Östling som en fjärde konsulent till Svenska Familjehems kontor i Gävle. Annie är Socionom med vidareutbildningar och kommer närmast från en tjänst som Socialsekreterare, utredning, mottagning, barnhandläggare på Socialtjänsten i Sandviken. Annie har även jobbat som behandlings-assistent på Närsjögläntans HVB-hem samt arbetat med teater/musikal och varit entertainer på Viva resort Mallorca. Vi hälsar Annie välkommen!

NYHET 190901: Ramavtal med STIC: Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Danderyd, Lidingö och Vaxholm
Svenska Familjehem har ånyo fått tilldelning för konsulentstödda jour-/familjehem för kommunerna Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Danderyd, Lidingö, Vaxholm. Under de senaste 4 åren har vi varit leverantör till dessa kommuner men genom andra avtal. Det nya avtalet gäller för konsulentstödda jourhem, familjehem samt förstärkta familjehem för ålder 0-20år. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete!


Genom vår värdegrund Kvalitet, Trygghet och Engagemang samt marknaden lägsta dygnspriser arbetar vi vidare på målsättningen att bli den ledande fristående leverantören av konsulentstödda jour- och familjehem i Sverige.

NYHET 190830: Förnyat förtroende från Södertälje och Nykvarn
Svenska Familjehem har fått tilldelning för konsulentstödda jour- och familjehem för Södertälje och Nykvarns kommun. Under de senaste fyra åren har vi varit leverantör till båda kommunerna och även Huddinge, som nu gjort en egen upphandling där vi också är leverantör. Det nya avtalet med Södertälje och Nykvarn gäller i kategorier konsulentstödda jour- och familjehem i ålder 0-17 år, 18-20 år samt förstärkt familjehem i båda åldersgrupper. Svenska Familjehem ser fram emot fortsatt bra samarbete med Södertälje och Nykvarn genom vårt kontor i Farsta med fyra konsulenter och våra övriga 16 konsulenter runt om i Sverige.

NYHET 190527: Svenska Familjehem flyttar från Skärholmen till Farsta
Svenska Familjehem täcker Stockholmsregionen med två kontor. Norra delarna täcks från huvudkontoret i Sollentuna och södra Stockholms regionen täcks numera från vårt nyöppnade kontor i Farsta dit våra familjehemskonsulenter Olle, Diana, Johanna och Agneta nu flyttat från tidigare kontoret i Skärholmen. Besöks- och postadress är: Munkforsplan 33, plan 4, 123 47 Farsta.

NYHET 190413: Nytt kontor i Örebro, nyanställning och nya ramavtal
Under 2018 valde följande kommuner att teckna avtal med Svenska Familjehem avseende placering i jour- och familjehem; Örebro, Askersund, Arboga, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Kungsör, Köping, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Surahammars kommun. Vi förstärker nu närvaron i regionen genom att etablera ett kontor i Örebro och anställa Elin Csaszar som familjehemskonsulent. Elin är utbildad beteendevetare med inriktning psykologi och kommer närmast från tjänst som socialsekreterare på Socialtjänsten i Västerås stad. Hon har också varit Ungdomscoach på Maskrosbarn och arbetat på Försäkringskassan.

 

NYHET 190313: Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) certifierar Svenska Familjehem
Av de dryga 300 verksamheter som erhållit tillstånd från IVO avseende konsulenstödd familjehemsverksamhet är det endast 22 verksamheter som är Certifierade av RFF. Vid en ceremoni på RFFs konsulentdagar erhöll Svenska Familjehem Certifieringen av RFF för 2019. Certifieringen innebär att klara RFFs certifieringskrav samt att följa RFFs riktlinjer och policy.

RFF har till syfte att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården, medverka i samhällsdebatten, vara opinionsbildare samt vara ledande på information och nyheter avseende aktuell forskning och metoder för familjehemsvård. Medlemmarna ska följa RFF:s kvalitetskriterier. RFF är politiskt och religiöst obundet och bygger på en humanistisk människosyn. Läs mer om RFF här.

NYHET 190201: Nya spännande ramavtal
Svenska Familjehem har ånyo fått tilldelning för konsulentstödda jourhem för Huddinge Kommun. Under de senaste 4 åren har vi varit en leverantör till Huddinge. Det nya avtalet gäller för konsulentstödda jourhem och även behandlingsfamiljer fr o m november 2018 och Svenska Familjehem är rangordnad som nr 4 av 15 upphandlade i avtalet. Vi har även bland 42 anbudsgivare blivit tilldelade ramavtal för konsulentstödda familjehem av Skövde Kommun.  Svenska Familjehem AB har erhållit högsta rangordning i tilldelningen och är i avtalet ensam som rikstäckande leverantör. Svenska familjehem AB ser fram emot att kunna serva Skövde Kommun med våra tre konsulenter på vårt lokala kontor i Herrljunga och genom övriga 17 konsulenter runt om i Sverige.

NYHET 190111: Elisabeth Broström Verksamhetschef
Svenska Familjehem anpassar organisationen för att bättre kunna möta kundernas krav. Elisabeth Broström är från och med 190111 Svenska Familjehems Verksamhetschef med IVOs godkännande och Karin Silén är från samma datum ansvarig för Svenska Familjehems Placeringsgrupp som tar emot förfrågningar från våra dryga 200 ramavtalskunder mfl och matchar med våra ca 250 duktiga familjer. Elisabeth är auktoriserad socionom, Steg-1 utbildad på Socialhögskolan i Stockholm och har arbetat sedan 2016 på Svenska Familjehem. Dessförinnan var hon Verksamhetschef och familjehemskonsulent på Frösunda familjehemsverksamhet och har dessutom bl a arbetat med familjebehandling och utredning av familjer på HVB Storsättra Gård.

NYHET 180928: Nytt kontor etablerat i Herrljunga 
I veckan  öppnade vi kontor i Herrljunga, Västra Götaland. Vi höll ett Öppet hus i de nya lokalerna med mingel och en föreläsning av Rebecca Svensson. Öppet hus gästades av våra familjer, socialsekreterare samt Herrljunga kommuns representanter. Lokalerna är rymliga och bra med plats för handledning för familjer, infoträffar med nya familjer och föreläsningar för familjer och socialsekreterare. 

NYHET 180924: Tillstånd från IVO
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utfärdat tillstånd för Svenska Familjehem AB att enligt 7 kap. 1§ första stycket 5 socialtjänst-lagen (2001:453), SoL bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet. Tillståndskravet tillkom i april 2017.

NYHET 180813: Nya medarbetare i Lund, Göteborg och Skärholmen
Svenska Familjehem har förstärkt kontoren i Lund, Götborg och Skärholmen med tre erfarna medarbetare. Lund: Erika Nilesen är utbildad Socionom och Undersköterska och kommer närmast från Burlövs kommun där hon arbetat som socialsekreterare bland annat med att utreda familjehem åt kommunen. Göteborg: Christine Rutersten kommer närmast från Frösunda Omsorg där hon jobbat som familjehemskonsulent, innan dess har hon bland annat varit på Försvarsmakten. Christine är utbildad Socialpsykolog, Kursledare i Ett hem att växa i med relevanta tilläggsutbildningar. Skärholmen: Olle Anderson har lång erfarenhet som familjehemskonsulent med bakgrund från bland annat Brizad. Olle har även varit Myndighetschef IFO på Nordanstigs kommun och själv varit familjehem. Olle har en fil kand i rehabiliteringsvetenskap med relevanta tilläggsutbildningar.

NYHET 180409: Nyrekrytering, nyetablering och nya ramavtal
Svenska Familjehem har idag ramavtal med 211 kommuner runt om i Sverige. För att kunna arbeta effektivare med lokala socialtjänster och våra familjer etablerar vi oss nu i Göteborg och Örebro med två nyrekryteringar. Linda Svensson i Göteborg och Heléne Juntunen i Örebro. Tillsammans med Sanna som redan är etablerad i Halland kommer de att täcka Västra Götaland, Hallands län, Örebro län, Östergötland samt till viss del Jönköpings län. Vi önskar Linda och Heléne välkomna!

NYHET 180309: Nu ramavtal med 211 kommuner
Svenska Familjehem har fått tilldelning för konsulentstödda jour- och familjehem i ett nytt ramavtal med följande 13 kommuner: JÖNKÖPING, VÄRNAMO, GISLAVED, VAGGERYD, SÄVSJÖ, NÄSSJÖ, EKSJÖ, HABO, MULLSJÖ, ANEBY, GNOSJÖ, TRANÅS samt VETLANDA. Avtalet sparkar igång 2018-03-01 och Svenska Familjehem är högt rangordnade i avtalet. Vi kommer att serva kommunerna med konsulenter som utgår från våra kontor i Lund och Göteborg. Det finns ett stort behov av helt nya jour- och familjehem såväl som jour- och familjehem med erfarenhet och vi söker därför kontakt med ytterligare familjer som vill ha uppdrag.

NYHET 180101: Stockholm Stad förlängt ramavtalet med Svenska Familjehem
Stockholm Stad har valt att förlänga ramavtalet med Svenska Familjehem ett år till att gälla år 2018 med möjlighet att förlänga till att gälla även år 2019. SFH blev rankad nummer 1 i upphandlingen i tuff konkurrens med många leverantörer. Stockholm Stad är Sveriges i särklass största beställare av jourhem varför de finns ett stort behov av familjer som vill ha uppdrag som Jour- eller familjehem.

NYHET 171114: Ramavtal med 68 kommuner, SKL Kommentus
Ytterligare 68 kommuner har valt att teckna ramavtal med Svenska Familjehem. Tjänsten avser konsulentstödda jour- och familjehem. Avtalet omfattar 4 kategorier; jourhem, familjehem, förstärkt familjehem sam familjehem för vuxen med missbruksproblematik. Svenska Familjehem är högt rangordnade i samtliga kategorier. Avtal omfattar kommuner i hela landet från Kiruna till Ronneby. Det finns ett stort behov av helt nya jour- och familjehem såväl som jour- och familjehem med erfarenhet och vi söker därför kontakt med ytterligare familjer som vill ha uppdrag.

NYHET 170915: Samtliga konsulenter nu Kursledare i Ett hem att växa i
Samtliga 14 familjehemskonsulenter på Svenska Familjehem är nu diplomerade Kursledare i Socialstyrelsens kurs Ett hem att växa i. Ulla Omberg har genomfört tredagarsutbildningen som tog plats på vårt huvudkontor i Sollentuna. Svenska Familjehem ser vidare-utbildning och förkovring som en viktig del i att vara en kvalitets-leverantör av jour- och familjehem.  

NYHET 170329: Kommunförbundet Skåne skriver ramavtal med Svenska Familjehem
Ramavtal är idag signerat med Kommunförbundet Skåne - Svenska Familjehem blir genom detta ramavtal leverantör till ytterligare 45 kommuner. Tjänsten avser konsulentstödda jour- och familjehem. Avtalet omfattar 3 kategorier; jourhem, familjehem samt förstärkt familjehem. Svenska Familjehem är högt rangordnade i samtliga kategorier. Avtal tecknas med maximal avtalstid om 4 år och omfattar 32 st kommuner i Skåne, 5 st i Halland och 8 st i Kronerbergslän. Det finns ett stort behov av helt nya jour- och familjehem såväl som jour- och familjehem med erfarenhet och vi söker därför kontakt med ytterligare familjer som vill ha uppdrag. Vi är sedan 2016 etablerade med kontor i Lund, utöver våra kontor i Svealand och nedre Norrland.

170130: Svenska Familjehem får Tilldelningsbesked i Södra Sverige
I Kommunförbundets Skånes upphandling fick Svenska Familjehem tilldelning som nr 2 avseende Jourhem och som nr 9 avseende Familjehem. Tyvärr är beslutet överprövat och vi inväntar besked. I avvaktan på överprövningen låter vi givetvis medverkande kommuner i Skåne Småland / Kronoberg och Halland placera till de priser som vi lämnat i upphandlingen. Medverkande kommuner är Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö, Älmhult, Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg.

161125: Svenska Familjehem växer vidare i Gävleborgs län
Vi är stolta över att ha blivit godkända och ingått ramavtal med Gävle Kommun, Gävleborgs län. Svenska Familjehem är sedan i mars 2016 etablerade i regionen med kontor i centrala Gävle. Till våra två befintliga konsulenter på plats har vi i samband med detta rekryterat ytterligare en familjehemskonsulent som ansluter i januari 2017.  Sedan tidigare har vi i länet ramavtal med Sandviken, Bollnäs, Hofors, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker och Söderhamn. 2017 blir ett spännande år för Svenska Familjehems Gävlekontor!

161114: Regeringen föreslår tillståndsplikt för konsulentstödda familjehemsverksamheter
Svenska Familjehem välkomnar att regeringen i veckan lämnat ett lagförslag till Lagrådet kring tillståndsplikt för verksamheter med konsulentstöd till familje- och jourhem för barn. Det är ett viktigt steg för att säkerställa barn och ungdomars trygghet och som bidrar till att förebygga förekomsten av oseriösa aktörer inom vård och omsorg. Svenska Familjehem har aktivt stöttat kravet på tillståndsplikt genom RFF och Svenska Vård.

160701: Mot Östergötland! - Svenska Familjehem tecknar ramavtal med kommunerna Norrköping, Linköping, Finspång, Kinda och Söderköping
Svenska Familjehem tecknar ramavtal med kommunerna Norrköping, Linköping, Finspång, Kinda och Söderköping avseende konsulentstödda jour- och familjehem. Avtalet omfattar 3 kategorier; familjehem, förstärkt familjehem avseende konsulentstödda jour- och familjehem. Avtal tecknas med respektive kommun med maximal avtalstid om 4 år. Det finns ett stort behov av helt nya jour- och familjehem såväl som jour- och familjehem med erfarenhet och vi söker därför kontakt med ytterligare familjer som vill ha uppdrag.

160615: Ekerö kommun tecknar ramavtal med Svenska Familjehem, som en av tre utvalda
Svenska Familjehem tecknar ramavtal som en av tre utvalda aktörer med Ekerö kommun avseende konsulentstödda jourhem. Avtalets maximala löptid är 4 år. Vi har behov av nya engagerade jourhem.

160601: Nytt ramavtal med Sigtuna, Järfälla, Upplands-Väsby och Upplands-Bro
Sigtuna, Järfälla, Upplands-Väsby och Upplands-Bro kommuner ingår ramavtal med Svenska Familjehem avseende placering i konsulentstödda jour- och familjehem. Avtalet gäller i 3 år från den 1 juni 2016 och dessa kommuner har ett stort behov av platser. Svenska Familjehem tar tacksamt emot intresseanmälningar från engagerade familjer i Norra Stor-Stockholm som vill ha uppdrag som jour- och familjehem.

2016-04-04 Svenska Familjehem öppnar kontor i södra Sverige, Lund, Skåne
Från kontoret täcker vi Skåne, Småland, Blekinge,och Halland. Våra konsulenter har gedigen bakgrund från Socialtjänsten i Malmö Stad, Hörby,Tomelilla, Sjöbo kommun med flera. De har också egen erfarenhet av att vara familjehem. Förfrågningar om placeringar går bra att framföra på 0707 66 78 99, dygnet runt.

2016-03-14  Svenska Familjehem öppnar kontor i Gävle och skriver ramavtal med bl a Sandvikens kommun

Sandviken, Bollnäs, Hofors, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker samt Söderhamns kommun har valt att skriva ramavtal med Svenska Familjehem (SFH) avseende Jour- och familjehem. Avtalet gäller i två år. Parallellt med detta har SFH anställt Charlotta Sjöblom och Madelen Pettersen för att ansvara för SFH nyöppnade kontor på Första Magasinsgatan i Gävle. Charlotta är Socionom och kommer närmast från Gävle kommun där hon varit Socialsekreterare sen 2003, senast i funktionen socialsekreterare med särskilt ansvar för placerade barn. Madelen är också Socionom och kommer från Sandviken kommun där hon varit Familjehemssekreterare sedan 2013. Innan dess var Madelen Socialsekreterare i Gävle.

2016-02-01  Stockholms Stad tecknar nytt ramavtal med Svenska Familjehem
Stockholm Stad har idag tecknat nytt ramavtal med Svenska Familjehem i två kategorier; Jourhem och Jourhem med krav på vuxen hemma. SFH blev högst rankad i upphandlingen i tuff konkurrens med många leverantörer, avseende Jourhem. Avtalet gäller 2016 med två års förlängning. Stockholm Stad är Sveriges i särklass största beställare av jourhem varför de finns ett stort behov av familjer som vill ha uppdrag som Jour- eller familjehem.

2015-12-15  Svenska Familjehem skriver ramavtal med Nacka, Tyresö och Värmdö kommun och anställer mer personal
Kommunerna Nacka, Värmdö och Tyresö har genomfört en upphandling av jourhem och jourhem för ensamkommande barn/ungdomar. Svenska Familjehem har blivit tilldelade ramavtal som skrivits och är i bruk.

Med anledning av detta och tidigare erhållna ramavtal med kommuner söder om Stockholm har Svenska Familjehem (SFH) öppnat ett kontor i Skärholmen och utökat personalstyrkan med Marju Stenudd, Diana Ring, Pamela Danielson Theurer och Mokrian Ibrahim. Marju kommer att leda SFHs kvalitetsarbete. Marju är Socionom och kommer närmast från Bromma Stadsdelsförvaltning, men har också en gedigen erfarenhet av organisations- och kvalitetsarbete från den privata sektorn. Diana är utbildad Sociolog och kommer att arbeta som Jour- och familjehemskonsulent. Diana kommer närmast från Villa Victoria där hon senaste 5 åren arbetat som Familjehemskonsulent. Vilket hon även gjort på Idea Services i Wellington Nya Zeeland. Pamela Danielsson Theurer är Beteendevetare med examen från Cornell University och har tidigare bl a varit vd-sekreterare på Intel Sweden och Deflamo. Pamela kommer att vara Koordinator på SFH. Mokrian Ibrahim har anställts som Familjehemskonsulent Trainee och är fil kand i sociologi samt genomgår ett Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter. Mokrian har själv varit familjehem i tre år.

2015-12-01  Svenska Familjehem öppnar nytt kontor
För att bättre kunna serva våra kunder och familjer på södra sidan Stockholm har vi i november öppnat ett kontor i Skärholmen. Kontoret ligger på Måsholmstorget 3, i samma lokaler som Polisen och Skärholmens SDF. I och med det nyöppnade kontoret kommer vi nu att öka fokuset på familjer och kunder på södra sidan Stockholm. Svenska Familjehems huvudkontor ligger fortsatt i Sollentuna.

2015-10-01  Nya ramavtal Solna, Sundbyberg och Sollentuna för Svenska Familjehem.
Den 1:a oktober börjar de nya avtalen gälla och de sträcker sig fram till september 2018. Avtalen avser Jourhem och Familjehem samt förstärkta dito. Det finns ett stort behov av familjer och vi söker därför kontakt med er som söker uppdrag som jour- eller familjehem.

2015-10-01  Nyanställning
Hossein Tavassoli har idag anslutit till Svenska Familjehem som jour- och familjehemskonsulent.
Hossein, som är utbildad Socionom vid Göteborgs Universitet, har gedigen erfarenhet av arbete med missbruk samt arbete med barn och familjer som biträdande föreståndare på HVB-hem, som fältarbetare och som behandlare av unga med psykosocial problematik. Hossein talar, förutom svenska, persiska samt spelar ett iranskt klassiskt instrument santoor och sjunger i kör.

2015-09-03  Öppet Hus på Svenska Familjehem med Lisbeth Pipping
Torsdag 3/9 höll Svenska Familjehem ett välbesökt Öppet hus med föreläsning av Lisbeth Pipping och en enklare buffé. Lisbeth Pipping som är författare, forskare och föreläsare höll en matnyttig och gripande föreläsning om hennes egna upplevelser att växa upp med en mamma med en utvecklingsstörning och en alkoholiserad pappa. Lisbeth har nyligen kommit ut med ”Familjehemsboken” som handlar om familjehem och placerade barn som berättar om sina erfarenheter. men har även skrivit andra böcker. För dig som är intresserad av att köpa hennes böcker eller veta mer kan du göra det här!

2015-05-18  Svenska Familjehem medlem i Svenska Vård.
Svenska Vård är branschorganisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg, rehabilitering,
behandling och övriga relaterade områden. Branschorganisationen är en ideell förening med medlemmar inom verksamhetsområdena, vård, omsorg, rehabilitering, behandling och övriga relaterade områden. Vi på Svenska Familjehem ser medlemskapet som ett naturligt steg i vår utveckling för bredare branschkontakter, samarbete i myndighetspåverkande arbete och kvalitetssäkring.

2015-05-12  Nya ramavtal tecknade
Vi tittar norrut! - Svenska Familjehem har vunnit ramavtal med kommunerna Sollefteå, Sundsvall, Kramfors, Örnsköldsvik och Härnösand avseende konsulentstödda familjehem.
Avtalet omfattar tre kategorier; familjehem, förstärkt familjehem samt kraftigt förstärkt familjehem. Avtal tecknas med respektive kommun med maximal avtalstid om 4 år. Det finns ett stort behov av helt nya familjehem såväl som familjehem med erfarenhet och vi söker därför kontakt med ytterligare familjer som vill ha uppdrag.

2015-04-20  Två nyanställningar
Svenska Familjehem nyanställer två konsulenter. Under april månad har Annelie Cristofferson och Torbjörn Rustas börjat som Jour- och familjehemskonsulenter. Annelie
har stor erfarenhet av barn- och familjearbete och kommer närmast från Upplands-Bro kommun där hon verkat som familjehemssekreterare. Annelie är utbildad socialpedagog och har även jobbat för Österåker- och Sigtuna kommun med rekrytering och utredning av jour- och familjehem enligt Kälvesten-metoden. Torbjörn  är auktoriserad Socionom med mycket gedigen erfarenhet av barn- och familjearbete. Torbjörn kommer närmast från Sigtuna kommun, enheten för ensamkommande flyktingbarn där han jobbat med utredningar och placeringar. Dessförinnan jobbade Torbjörn med familjerättsfrågor samt övervakade umgängen i Huddinge kommun samt sex år som föreståndare på en fritidsgård i Fittja.

2015-03-16 Kvalitetscertifiering RFF
Svenska Familjehem blev idag Kvalitetscertifierade av RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård. Vid en ceremoni i RFFs regi efter årsmötet 2015 mottog vi certifieringen i form av diplom och RFFs certifieringsmärke. Certifieringsprocessen är genomförd av ett externt företag under hösten och vintern 2014/2015. Vi på Svenska Familjehem är naturligtvis glada för certifieringen och ser det som ytterligare ett steg i vårt dagliga arbete med kvalitetsfrågor. http://www.rff.se/certifierad-familjehemsvard/

2015-03-13  Nya ramavtal
Nytt ramavtal -
Huddinge, Nykvarn och Södertälje kommun har valt att skriva ramavtal med Svenska Familjehem avseende placering i jourhem. Avtal är tecknade med respektive kommun med maximal avtalstid om 4 år. Det finns ett stort behov av jourhem  och vi söker därför kontakt med familjer som vill ha uppdrag som jourhem och bor i Stockholms, Västmanlands, Södermanlands och Uppsala Län. Både erfarna och nya jourhem sökes,

2015-01-15  Nya ramavtal
Mölndal Stad skriver ramavtal avseende familjehem, förstärkta familjehem och jourhem med Svenska Familjehem.
Mölndal Stad har valt att teckna ramavtal med Svenska Familjehem avseende familjehem, förstärkta familjehem och jourhem. Vi på Svenska Familjehem är både glada och stolta över att ånyo tecknat ramavtal med en stor kommun. Avtalet gäller initialt 2 år t o m december 2016.

2014-11-17  Nya ramavtal
Uppsala Kommun skriver ramavtal avseende familjehem och förstärkta familjehem med  Svenska Familjehem.
Vi på Svenska Familjehem är både glada och stolta över att ånyo tecknat ramavtal med en stor kommun. Avtalet gäller från och med november 2014 initialt i 2 år för såväl familjehem som förstärkta familjehem.

2014-09-08  Nyanställning
Vi välkomnar  Agneta Simmons som jour- och familjehemskonsulent på Svenska Familjehem
Vi har utökat organisationen med Agneta Simmons som jour- och familjehemskonsulent. Agneta har mångårig erfarenhet som Socialsekreterare i bl a Tyresö, Ludvika och Borlänge kommun och som Familjehemskonsulent och Verksamhetschef. Agneta är speciellt duktig och fokuserad på krävande placeringar i förstärkta familjehem och nås på [email protected] eller 076 209 81 13. Vi hälsar Agneta välkommen i verksamheten.

2014-09-01  Mastersuppsats
Familjehemskonsulent Antoinette Eliot har färdigställt sin Masteruppsats
Familjehemskonsulent Antoinette Eliot har färdigställt sin Masteruppsats och gick i juni upp med den för bedömning. Mastersuppsatsen, som belyser hur Socialsekreterare pratar om missbruksproblematik; dess orsaker och lösningar samt hur mycket ansvar de tillskriver en klient med denna typ av problematik, blev godkänd och Antoinette tog därmed en masterexamen i Socialt arbete vid Stockholms Univeristet, Institutionen för socialt arbete.  Vi på Svenska Familjehem passar på att gratulera Antoinette! Är du intresserad av uppsatsen? Kontakta henne direkt.

2014-06-30  Nya ramavtal
Danderyd, Vallentuna, Täby och Österåker kommun samt Lidingö och Vaxholm stad har skrivit ramavtal med Svenska Familjehem
avseende placering i jour- och familjehem. Avtal är tecknade med respektive kommun och de gäller i 3 år. Det finns ett stort behov av platser och vi söker därför kontakt med ytterligare familjer som vill ha uppdrag som jour- och familjehem. 

2014-03-20  RFF medlemskap
Svenska Familjehem medlemmar i RFF
Svenska Familjehem blev på årsmötet den 20:e mars upptagna som medlemmar i RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård. RFF arbetar för att utveckla förutsättningarna för den förstärkta familjehemsvården med fokus på kvalitet och säkerhet. Vi på Svenska Famljehem ser det som en stor styrka att kunna fortsätta att arbeta med kvalitet och utveckla verksamheten inom ramarna för RFFs stora kunnande och kvalitetsmedevetande.

"RFF är en sammanslutning av familjehemsvårdsenheter samt olika organisationer eller intressenter inom familjehemsvården. Dess verksamhet bygger på familjevårdsutredningens grundtankar. Från början bestod kommittén enbart av enheter som arbetade med vuxna missbrukare, men 1992 öppnades den även för sådana som har barn och ungdomar som målgrupp.

RFF bildades 1981 i samband med att familjevårdsutredningen avslutade sitt arbete. RFF kom att förvalta arvet efter utredningen och riktlinjerna skall därför ses som en utveckling av det förslag som den statliga utredningen presenterade i betänkandet.

Med förstärkt familjehemsvård menas att familjehemmen får särskilt stöd av specialiserade familjevårdskonsulenter som är tillgängliga i princip dygnet om, året om. Med förstärkt familjehemsvård menas också att hela organisationen är anpassad för att ge familjehemmen god service, handledning och utbildning. Vidare att varje familjevårds-enhet som är ansluten till RFF rekryterar familjehem efter väletablerade metoder." Ovan citat från RFFs hemsida www.rff.se.

2013-12-17 Nyanställning
Vi välkomnar idag Antoinette Eliot som jour- och familjehemskonsulent på Svenska Familjehem.
Antoinette är utbildad Socionom vid Stockholms Universitet med examen i januari 2011 och kommer efter att ha försvarat sin uppsats i början av 2014 även att ha en magisterexamen från samma Universitet. I yrkeslivet har hon bland annat varit verksam som Resurspedagog på Lunaskolan och som Boendestödjare på Vallentuna kommun. Under studietiden var Antoinette Vice Ordförande i Studentförbundet för Socialt arbete vid Stockholms Universitet. Hon pratar och skriver flytande franska och arbetar vid sidan av Svenska Familjehem som avlösare åt en pojke med autistism.

2013-08-19  Hadil Hägerström Verksamhetschef
Vi välkomnar idag Hadil Hägerström som tillträder som Verksamhetschef på Svenska Familjehem. 
Hadil har en bakgrund från Attendo individ och familj där hon under de senaste fem åren arbetat med jour- och familjehemsplaceringar. Innan dess var hon verksam som Socialsekreterare inom Stockholm stad och Vallentuna kommun inom Barn och ungdom med utredning och placering, inom Familjehemsvården med rekrytering och utredning av kontaktfamiljer och kontaktpersoner inom LSS och Sol samt inom Vuxenvården med försörjningsstöd och socialpsykiatri.

2013-02-20  Studiebesök
Personalen på Svenska Familjehem har idag i utbildningssyfte varit på Studiebesök på Statens Institutionsstyrelses Ungdomshem Bärby, www.stat-inst.se/barby.
Ungdomshemmet tar emot pojkar mellan 15 och 20 år med svår psykosocial problematik samt pågående kriminalitet och missbruk. Institutionen har särskild kompetens för behandling av unga sexualförövare och för ungdomar med missbruk. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov. Besöket var mycket givande och vi vill passa på att tacka Biträdande Institutionschefen Peter Helenius med personal för den tid ni tog er att förevisa verksamheten.

2013-01-01  Ramavtal
Stockholms Stad har skrivit ramavtal med Svenska Familjehem
avseende placering i Jourhem utan krav på att någon vuxen är hemma. Avtalet gäller 2013 med två års förlängning. Det finns ett stort behov av platser och vi söker därför kontakt med ytterligare familjer som vill ha uppdrag som Jourhem. 

För mer information om Svenska Familjehem, kontakta oss på mejl eller telefon.