Synpunkter och klagomål

Som ett led i arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten vill vi ta del av dina synpunkter och klagomål.

Ditt meddelande går till verksamhetschefen som ansvarar för att synpunkter och klagomål analyseras och åtgärdas. Lämna namn och telefonnummer så återkommer verksamhetschefen till dig när ditt ärende är utrett. Du får då besked om vilka åtgärder som kommer att vidtas. 

Det går också bra att mejla direkt till [email protected] eller ringa på våra ordinarie telefonnummer som du hittar här.


(Lämna tom)