Jourhem

Vi erbjuder Jourhem med mycket kort varsel. Svenska Familjehem samarbetar med  kvalitetssäkrade jourhem som med kort varsel står med öppna armar. Om ni önskar hämtar vi inom hela landet.

Kontakta oss om det gäller jourplacering. Det går bra att ringa dygnet runt, sju dagar i veckan 0707 66 78 99.

Arbetsgång jourhemsplacering

Svenska Familjehem tar emot förfrågningar gällande jourplacering dygnets alla timmar årets alla dagar. Det kan gälla barn, ungdomar eller hela familjer som är i behov av en jourplacering i familj. Utifrån barnet/ungdomens/familjens specifika behov och era krav och önskemål gör vi en säker och professionell matchning. Konsulenter som arbetar med matchningar är socionomer med lång erfarenhet av arbetet som jour- och familjehemskonsulent. Inom en timme återkommer vi med förslag på jourhem enligt behov och specifikation. I de fall allt fungerar väl i jourhemmet kan det bli aktuellt för att jourplaceringen övergår i familjehemsplacering. Vi värnar om individens trygghet och söker skapa stabilitet i miljön. I det fall att ett barn/ungdom av något skäl, inte kan stanna i jourhemmet så ordnar vi med ett alternativt jourhem.

Stöd, handledning och utbildning 

Svenska Familjehems jourhem har beredskap att ta emot barn, ungdomar och familjer som placeras enligt SoL eller LVU under årets alla dagar. Våra jourhem är noggrant utvalda och utredda för att vi även i akuta situationer ska kunna matcha de förfrågningar som inkommer. Våra jour- och familjehem genomgår Socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i" när de är färdigutredda. Utöver Ett hem att växa i genomför vi varje termin vidareutbildning i aktuella ämnen på respektive kontor för alla våra jour- och familjehem. Jourhemmen får regelbundet handledning individuellt av konsulent i hemmet vid pågående placering. Utöver det så får familjerna handledning i grupp med andra familjer som leds av konsult. Konsulenterna finns även tillgängliga för våra jour- och familjehem dygnets alla timmar genom att vi har bemanning med jour på kvällar, helger och storhelger.

Vill ni bli jourhem?

Vi söker jourhem till barn eller ungdom som behöver lugn och ro under en övergångsperiod i avvaktan på en permanent lösning. Vill ni bli jourhem? Det är ett spännande och förtroendefullt uppdrag. Kontakta oss för nästa steg.