Svenska Familjehem Gävle

Nu söker vi fler jour- och familjehem i Gävle med omnejd. Vill ni anmäla er? Gå direkt till intresseanmälan.

Svenska familjehem har stor efterfrågan på jour- och familjehem i Gävle. Tveka inte att fylla i formuläret om ni är familjehem eller vill bli. Vi kontaktar er snarast och svarar på eventuella frågor. Vi har ramavtal med drygt 200 kommuner i Sverige och genom det samarbetet så har fler möjligheter öppnats för att bli familjehem i Gävle.

Svenska Familjehem AB är ett företag, verksamt i hela Sverige utifrån våra kontor i Gävle, Sollentuna, Farsta, Örebro, Göteborg och Lund. Vi arbetar med att erbjuda trygghet och stöd i kvalitativa jour- och familjehem. Våra familjehem och jourhem är noggrant utvalda och utredda med Kälvestenmetoden för att kunna erbjuda korta eller långvariga placeringar, akut om så krävs.

Svenska Familjehem har ramavtal med 200 kommuner runt om i Sverige och är som verksamhet certifierad av RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård. Vi har god erfarenhet av komplexa placeringar och ungdomar som söker asyl i Sverige som ensamkommande barn. Bland våra familjer har många annan etnisk bakgrund och flera av dem har erfarenhet av att komma till ett nytt främmande land. Gemensamt för våra familjer är viljan att erbjuda barn och ungdomar trygghet och stabilitet i sin utveckling.

Förfrågan om jour- eller familjehem - Ring 0707 66 78 99
Vi hjälper dig att hitta rätt familj, 24h service.