Jourhem

Vi erbjuder Jourhem med mycket kort varsel. Svenska Familjehem samarbetar ett flertal kvalitetssäkrade jourhem som med kort varsel står med öppna armar. Om ni önskar hämtar vi inom hela landet.

Kontakta oss om det gäller jourplacering. Det går bra att ringa dygnet runt, sju dagar i veckan 0707 66 78 99.

Arbetsgång jourhemsplacering

Utifrån barnet/ungdomens specifika behov och era krav och önskemål gör vi en säker matchning. Inom en timme återkommer vi med förslag på ett jourhem enligt behov och specifikation. Vi hämtar inom hela Sverige efter jakande svar på förfrågan. Vid önskemål utför vi en enkel beteendeanalys, eller en psykologisk/neuropsykiatrisk utredning. Inom 14 dagar levererar vi ett placeringsförslag baserat på beteendeanalysen och övrig input under jourhemsvistelsen. I vissa fall kan jourhemmet föreslås som permanent lösning. Vi värnar om individens trygghet och söker skapa stabilitet i miljön. I det fall barn/ungdomen inte kan stanna i jourhemmet, ordnar vi med alternativ som presenteras er.

Utbildning och handledning

Svenska Familjehems jourhem har beredskap att ta emot barn, ungdomar enligt SoL eller LVU under årets alla dagar. Våra jourhem är noggrant utvalda för att vi även i de mest akuta situationer ska kunna matcha den unges behov. Våra jourhem får liksom våra familjehem utbildning i PRIDE (Parent Resource for Information, Development, Education) och rePULSE om behov finns. Jourhemmen erbjuds även handledning med utbildad handledare i grupp en gång i månaden. Konsulenterna på Svenska Familjehem gör hembesök i jourhemmen en gång i veckan vid ny placering och där efter vid behov eller minst varannan vecka. Syftet med hembesöken är att ge jourhemmet stöd genom samtal och se hur samarbetet mellan jourhemmet och den unge fungerar. För stöd och råd finns även våra konsulenter tillgängliga på telefon dygnet runt.

Vill ni bli jourhem?

Vi söker jourhem till barn eller ungdom som behöver lugn och ro under en övergångsperiod i avvaktan på en permanent lösning. Vill ni bli jourhem? Det är ett spännande och förtroendefullt uppdrag. Kontakta oss för nästa steg.