Familjehem

Familjehem sökes, utbildas och handleds av oss

Svenska Familjehem erbjuder konsulentstödda familjehem med olika bakgrund och ursprung för att kunna matcha varje individs unika behov. Barn och ungdomar som flyttar till familjehem gör det för att de befinner sig i en otrygg och instabil situation. Våra professionella och erfarna konsulenter och handledare ger  fortlöpande rådgivning och stöd dygnet runt. Svenska Familjehem har stor erfarenhet av ensamkommande flyktingbarn.

Utbildning och handledning

Familjehemmen får ta del av vår grundutbildning, som anpassas efter situation och behov, för att kunna erbjuda barn och ungdomar en god omvårdnad. Vidare får våra familjer handledning med utbildad handledare i grupp en gång i månaden. Familjehemmen får även besök av Svenska Familjehems konsulenter en gång i veckan vid ny placering och där efter vid behov men minst en gång var tredje vecka. Besöken har som syfte att ge familjehemmen stöd genom samtal och se hur samarbetet mellan familjehemmet och den unge fungerar. För stöd och rådgivning finns även våra konsulenter tillgängliga på telefon dygnets alla timmar.

Här kontaktar ni oss för att bli familjehem.