Träningslägenheter, stödboende mm

Svenska Familjehem har tillgång till fyra olika lägenheter som tillsammans med vår stödpersonal används som:

* Träningslägenheter
* Stödboende
* Avlastningsboende
* Utslussningsboende
* Övrigt anpassat boende

Lägenheterna är i storlek från 35 - 77 kvm och är belägna i attraktiva lägen direkt vid allmäna kommunikationer, affärer/centrum i norra Stockholm. Alla lägenheter har eget kök, toalett, dusch och har en fräsch standard. Går att använda för såväl ensamhushåll som för familj med två barn.

Kontakta oss och berätta om behovet så hittar vi en väl fungerande lösning på såväl boende- som stödbehovet.